Zvuk izolacija /
Akustika prostorije

Zvučna izolacija i akustika prostorije predstavljaju važne značajke kuće i vrlo su važne za dobrobit i zdravlje njihovih stanovnika.

Nedostatak zvučne izolacije u kući može rezultirati stresom, pa čak i dugoročno uzrokovati bolest, zato je važno riješiti se problemom zvuka u fazi planiranja građevinskog projekta.

Pod bukom se podrazumijevaju neželjeni, uznemirujući i neugodni ili štetni zvukovi. Buka je subjektivan pojam i može se kvantificirati samo objektivno u određenoj mjeri koristeći mjerljive količine (npr. glasnoća, krivulja signala, visina zvuka). Važan čimbenik koji se može koristiti za opisivanje akustične kvalitete prostorije je zvučna izolacija. Mjerna jedinica za zvučnu izolaciju je decibel (dB). Za zvučnu izolaciju vrijedi sljedeće: što je veća vrijednost, to je bolja zvučna izolacija. 10 decibela više znači upola manje buke.

Da bi se otkrilo koji je građevinski materijal najučinkovitiji u sprečavanju vanjske buke i osiguravanju mirnih unutarnjih prostora, u istraživačkom Viva Parku provedena su mjerenja zvučne izolacije.

Rezultati:

  • Žbukani zidovi od betona i cigle s odgovarajućom vanjskom izolacijom i čvrsto drvo imaju najviše izolacijske performanse.
  • Betonska kuća s Baumit Resolution toplinsko-izolacijskim sustavom kao vanjskom izolacijom postigla je najveću vrijednost od 49 dB. Kuće s drvenom konstrukcijom imale su najniže vrijednosti od 40 dB. Neizolirana kuća od cigle postigla je 42 dB.
  • Što je zvučna izolacija bolja, to je veća razina komfora.

 

Austrijski institut za građevinsku biologiju i ekologiju nadgledao je i izvršio mjerenja

Razdoblje projekta: 2015 - 2017

Akustika prostorije opisuje akustičnu kvalitetu unutarnjih prostora. Prostorije s lošom akustikom imaju dug odjek, što uzrokuje uznemirujuću pozadinsku buku i otežava razumijevanje govora, između ostalog.

Najpoznatiji parametar mjerenja u prostornoj akustici je vrijeme odjeka. U pravilu, što je kraće vrijeme odjeka, to je bolja akustika.

Da bi se saznalo u kojoj mjeri akustika prostorije ovisi o vrsti konstrukcije, vrijeme odzvanjanja na 10 različitih mjernih točaka u svakoj kući u istraživačkom Viva Parku izmjereno je različitim frekvencijama u rasponu od 50 do 10 000 Hz.

Rezultati

  • Nisu postojale razlike između kuća na srednjim i visokim frekvencijama (npr. glazba).
  • Na niskim frekvencijama (npr. glasovi), kuće od drva i kuća od drvenih blokova imale su najkraće vrijeme odjeka. Najdulje vrijeme odjeka mjereno je u kućama od opeka i betona.
  • U dnevnom boravku niskofrekventni rasponi ocjenjuju se kao nekritični, jer se, uglavnom, vrijeme odjeka može neutralizirati namještajem.

 

Austrijski institut za građevinsku biologiju i ekologiju nadgledao je i izvršio mjerenja

Razdoblje projekta: 2015 - 2017