Bolje disanje, zrak u zatvorenom prostoru

Ljudi danas provode 90% svog života u zatvorenim prostorima. Dobra kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima ključan je zahtjev za zdrav životni i radni okoliš . Kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru karakterizira nekoliko čimbenika: unutarnji se zrak označava kao "dobar" prije svega ako je bogat kisikom, bez mirisa i malo zagađivača .

Rezultati redovitih mjerenja u istraživačkom Viva Parku pokazuju u kojoj mjeri građevinski materijali mogu utjecati na klimu u zatvorenom prostoru i što se može učiniti za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenom.

Neželjeni mirisi izazvani građevinskim materijalom ne samo da su iritantni, već mogu ukazivati i na upotrebu štetnih tvari. Mirisi su obično uzrokovani raznoraznim tvarima.

Specijalno obučeni stručnjaci za mirise provodili su ispitivanja mirisa sedam mjeseci i 14 mjeseci nakon završetka izgradnje u istraživačkom Viva Parku.

Rezultati:

 • Postoji jasna veza između opaženih mirisa i odabrane vrste konstrukcije.
 • Sve kuće od betona i i cigle , imale su niski intenzitet mirisa u mjerenjima mirisa što se može klasificirati kao ne primjetno . Kuće od drvenih blokova i kuće od drva još uvijek pokazuju visok intenzitet mirisa čak i nakon 14 mjeseci, a sam je miris doživljavan kao neugodan. Zbog toga su ove vrste građevina klasificirane kao "uočljive".

 

Mjerenja je nadgledala i ocjenjivala IBO Innenraum Analytik OF, Beč

Razdoblje projekta: 2015 - 2017

Zdravo kućno okruženje, a time i tema onečišćenja u zatvorenom prostoru postaju sve važnija. Da bismo saznali koliko zagađenja svaka vrsta građevine emitira, mjerenja onečišćujućih tvari VOC* i formaldehida provedena su nekoliko puta u istraživačkom Viva Parku.

* VOC (kemijski spojevi i mirisne tvari koje lako isparavaju, te se osjete čak i pri niskim temperaturama)

Rezultati

 • Beton / cigla
  Kuće od betona i cigle s mineralnim unutarnjim premazom u velikoj su mjeri više ne sadrže VOC odmah po završetku radova. Moglo bi se useliti u ove čvrste kuće odmah nakon njihovog dovršetka.
 • Konstrukcija drvenog okvira
  Kuće od drvenih okvira pokazale su povišene vrijednosti VOC-a u prvih nekoliko mjeseci nakon završetka. Za kuću s testiranom vrstom drvene konstrukcije osjetljivi ljudi trebaju pričekati nekoliko mjeseci prije nego što se usele, ako je moguće.
 • Kuća od drvenih blokova
  Kuća od drvenih blokova već duže vrijeme ispušta tvari poput terpena u zrak, a to su specifične tvari koje su pohranjene u samom drvu. Svatko tko gradi drvenu kuću trebao bi uzeti u obzir da, pod određenim okolnostima (ovisno o vrsti i prirodi drva), tvari u drvu mogu biti prisutne u zraku u zatvorenom prostoru vrlo dugo.

 

Mjerenja je nadgledala i ocjenjivala IBO Innenraum Analytik OF, Beč

Razdoblje projekta: 2015 - 2017

Zračni ioni su sitne, električno nabijene čestice, koje se javljaju u prirodi. Znanstvenim istraživanjima utvrđeno je da zračni ioni pozitivno utječu na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru, jer između ostalog smanjuju razinu peludi i sitne prašine. Osim toga, pokusi s ljudskim ispitanicima pokazali su da zračni ioni mogu imati pozitivan učinak na mentalne performanse.

Upotrebom posebnog funkcionalnog premaza ( Baumit Ionit ) koncentracija iona u zraku u zatvorenim prostorima može se ciljano povećati,

Mjerenja zračnih iona provedena su u istraživačkom Viva Parku od rujna 2016. do 2017. To je pokazalo da je prosječna koncentracija iona u zraku približno dvostruko veća u kućama s Baumit Ionit premazom kao u identično izgrađenim kućama bez Baumit Ionit premaza.

Baumit Beteiligungen GmbH mjerenje je izvršio i procijenio u suradnji s tvrtkom HTL Rosensteingasse iz Beča.

Razdoblje projekta: 2015 - 2017