Slučaj niske temperature zimi

Kako grijanje utječe na temperaturu u sobi

U scih 10 kuća simulirali smo prekid grijanja u trajanju od dva dana. Početna temperatura interijera bila je 21 C, vanjska temperatura bila je -12 C.

Uočili smo interesantne rezultate : nakon 2 dana, u neizoliranoj kući temperatura zida bila je 18 C a temperatura zraka 4 C.

Izolirane kuće s masivnim zidovima zadržale su i temperaturu zida i zraka između 15 C i 17 C.

Kuća br. 1

Materijal za zid

Beton

Masa materijala zida (kg/m2)

475

Izolacija

Resolution XS 022

Debljina izolacije

14 cm

Unutarnja temperatura

17 °C

Temperatura žbuke na zidu

17 °C

Kuća br. 2

Materijal za zid

Beton

Masa materijala zida (kg/m2)

475

Izolacija

open Therm reflect

Debljina izolacije

20 cm

Unutarnja temperatura

17 °C

Temperatura žbuke na zidu

17 °C

Kuća br. 3

Materijal za zid

25 cm cigla

Masa materijala zida (kg/m2)

245

Izolacija

-

Debljina izolacije

-

Unutarnja temperatura

4 °C

Temperatura žbuke na zidu

1 °C

Kuća br. 4

Materijal za zid

25 cm cigla

Masa materijala zida (kg/m2)

245

Izolacija

open Therm reflect

Debljina izolacije

18 cm

Unutarnja temperatura

15 °C

Temperatura žbuke na zidu

15 °C

Kuća br. 6

Materijal za zid

Konstrukcijski drveni okvir

Masa materijala zida (kg/m2)

60

Izolacija

StarTherm

Debljina izolacije

6 cm

Unutarnja temperatura

11 °C

Temperatura žbuke na zidu

7 °C

Kuća br. 7

Materijal za zid

Konstrukcijski drveni okvir

Masa materijala zida (kg/m2)

60

Izolacija

StarTherm

Debljina izolacije

6 cm

Unutarnja temperatura

11 °C

Temperatura žbuke na zidu

7 °C

Kuća br. 9

Materijal za zid

50 cm cigla ispunjena kamenom vunom

Masa materijala zida (kg/m2)

347

Izolacija

-

Debljina izolacije

-

Unutarnja temperatura

13 °C

Temperatura žbuke na zidu

12 °C

Kuća br. 10

Materijal za zid

Masivno drvo

Masa materijala zida (kg/m2)

155

Izolacija

Pavatex ploča od drvenih vlakana

Debljina izolacije

20 cm

Unutarnja temperatura

13 °C

Temperatura žbuke na zidu

13 °C

17 °C
12 °C
7 °C
1 °C
13 °C
17 °C
7 °C
15 °C

Toplinska izolacija štedi na troškovima energije:

Mjerenja u razdoblju od prosinca 2015 i januara 2016 pokazala su da za održavanje ugodne temperature od 21 C u izoliranoj kući treba samo 40 % energije u usporedbi s neizoliranom kućom.