Dům č. 9

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 9

Celkový souhrn

Komfort i

50 cm
Dům postavený z keramických tvárnic plněných minerální vatou (50 cm).

Dům vykazuje průměrnou úroveň tepelné kapacity. Vzhledem k naměřené hodnotě byly teplotní výkyvy na vnitřním povrchu a ochrana před letním přehříváním hodnoceny jako „průměrné“. Co se týče vlhkosti, dům č. 9 vykazoval relativně vysokou schopnost regulovat vlhkost vnitřního vzduchu. Tato vysoká schopnost regulovat vlhkost je způsobena dobrými sorpčními vlastnostmi použité vnitřní omítky a vysoce paropropustného interiérového nátěru

Popis domu

Obvodová stěna

keramické tvárnice plněné minerální vatou (50 cm)

Tloušťka stěny

50 cm

Vnitřní omítka

Vnitřní barva

Tepelná izolace

-

Tloušťka izolace

-

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním i

Tepelná akumulace i

Regulace vlhkosti i

Výkyvy teplot na vnitřním povrchu i

Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Akustika i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Intenzita zápachu i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i