Dům č. 7

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 7

Celkový souhrn

Komfort i

18 cm 6 cm
Montovaný dřevěný dům se od domu č. 6 liší použitou finální povrchovou úpravou.

Dům vykazuje nízkou akumulační schopnost a nízkou ochranu před letním přehříváním. Velké teplotní výkyvy vnitřní povrchové teploty v interiéru jsou způsobeny nízkou schopností materiálů akumulovat teplo. Co se týče schopnosti regulovat vlhkost, byl potvrzen účinek finální povrchové úpravy. Lepší sorpční vlastnosti materiálu vedly k lepší schopnosti regulovat vlhkost v interiéru oproti domu č. 6. Dům č. 7 byl vyhodnocen jako průměrný, pokud jde o schopnost regulovat vzdušnou vlhkost v interiéru.

Popis domu

Obvodová stěna

Dřevěná rámová konstrukce

Tloušťka stěny

18 cm

Vnitřní omítka

Sádrokarton

Vnitřní barva

IonitFino + IonitColor

Tepelná izolace

Tloušťka izolace

6 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním i

Tepelná akumulace i

Regulace vlhkosti i

Výkyvy teplot na vnitřním povrchu i

Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Akustika i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Intenzita zápachu i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i