Dům č. 6

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 6

Celkový souhrn

Komfort i

18 cm 6 cm
Dům č. 6 tvoří dřevěná rámová konstrukce s nízkou plošnou hmotností.

Použitá finální povrchová úprava v interiéru se vyznačuje nízkou schopností regulovat vzdušnou vlhkost. Nízká akumulační schopnost materiálu obvodové stěny způsobuje vysoké výkyvy teplot v interiéru, a tedy nízkou ochranu před letním přehříváním. Nízká schopnost regulovat vlhkost je dána nízkou pohltivostí použitých materiálů, jakož i použitím parozábrany v konstrukci.

Popis domu

Obvodová stěna

Dřevěná rámová konstrukce

Tloušťka stěny

18 cm

Vnitřní omítka

Gypsum Plasterboard

Vnitřní barva

Tepelná izolace

Tloušťka izolace

6 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním i

Tepelná akumulace i

Regulace vlhkosti i

Výkyvy teplot na vnitřním povrchu i

Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Akustika i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Intenzita zápachu i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i