Dům č. 4

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 4

Celkový souhrn

Komfort i

25 cm 18 cm
Cihlový zateplený dům s aplikovanou vnitřní omítkou vykazuje průměrnou tepelnou akumulační schopnost.

V domě č. 4 se během letních veder měřila průměrná vnitřní teplota. Vliv vnitřní povrchové úpravy na schopnost absorbovat vlhkost byl na domě č. 4 ověřen. Dobré sorpční vlastnosti použité vnitřní omítky vykazovaly vysokou schopnost regulace vlhkosti.

Popis domu

Obvodová stěna

25 cm cihla

Tloušťka stěny

25 cm

Vnitřní omítka

Vnitřní barva

Tepelná izolace

Tloušťka izolace

18 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním i

Tepelná akumulace i

Regulace vlhkosti i

Výkyvy teplot na vnitřním povrchu i

Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Akustika i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Intenzita zápachu i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i