Dům č. 3

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 3

Celkový souhrn

Komfort i

25 cm
Analýza teplot v interiéru v nezatepleném cihlovém domě prokázala jen nízkou tepelnou akumulační schopnost.

Bylo prokázáno, že dům s nedostatečnou tepelnou izolací poskytuje menší ochranu před letním přehříváním. Nedostatečné zateplení způsobovalo velmi vysoké výkyvy teplot na vnitřních površích. Vzhledem k nízkým sorpčním vlastnostem použité vnitřní omítky byla prokázána jen nízká schopnost regulovat vzdušnou vlhkost v interiéru.

Popis domu

Obvodová stěna

25 cm cihla

Tloušťka stěny

25 cm

Vnitřní omítka

Vnitřní barva

Tepelná izolace

-

Tloušťka izolace

-

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním i

Tepelná akumulace i

Regulace vlhkosti i

Výkyvy teplot na vnitřním povrchu i

Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Akustika i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Intenzita zápachu i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i