Dům č. 2

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 2

Celkový souhrn

Komfort i

18 cm 20 cm
Dům č. 2 lze porovnat s domem č. 1 z hlediska materiálu stěn. Rozdíl představuje vnitřní omítka s vysokou absorpční schopností.

Vysoká tepelná akumulační schopnost materiálu zajišťuje ochranu před letním přehříváním. Vnitřní omítka zase zajišťuje teplotu vnitřních povrchů bez velkých výkyvů. Oproti domu č. 2 má díky vnitřní omítce dům č. 1 mnohem vyšší schopnost regulovat vzdušnou vlhkost v interiéru. Výrazně lepší schopnost vyrovnávat vnitřní vlhkost byla potvrzena i měřeními.

Popis domu

Obvodová stěna

Beton

Tloušťka stěny

18 cm

Vnitřní omítka

Vnitřní barva

IonitFino + IonitColor

Tepelná izolace

Tloušťka izolace

20 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním i

Tepelná akumulace i

Regulace vlhkosti i

Výkyvy teplot na vnitřním povrchu i

Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Akustika i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Intenzita zápachu i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i