Dům č. 12

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 12

51 cm 16 cm
Popis domu

Obvodová stěna

Plná cihla

Tloušťka stěny

51 cm

Vnitřní omítka

MPI 30 Speed

Vnitřní barva

IonitFinish + IonitColor

Tepelná izolace

Tloušťka izolace

16 cm

Stavební fyzikální parametry
Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i