Dům č. 10

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 10

Celkový souhrn

Komfort i

20 cm 20 cm
Dům postavený z masivního dřeva zateplený dodatečnou tepelnou izolací.

Dům č. 10 z masivního dřeva vykazuje průměrnou schopnost tepelné akumulace s nízkou ochranou před letním přehříváním. Teplotní výkyvy na vnitřních površích byly vyšší než u domu z betonu, ale zase nižší než v montované dřevostavbě. Teplotní výkyvy vnitřních povrchů byly vyhodnoceny jako průměrné. Díky sorpčním vlastnostem materiálů dům č. 10 prokázal schopnost regulovat vzdušnou vlhkost v interiéru. Díky vysoké sorpční kapacitě dům č. 10 vykazuje vysokou schopnost regulace vzdušné vlhkosti.

Popis domu

Obvodová stěna

Masivní dřevo

Tloušťka stěny

20 cm

Vnitřní omítka

-

Vnitřní barva

-

Tepelná izolace

Dřevěné vlákno Pavatex

Tloušťka izolace

20 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním i

Tepelná akumulace i

Regulace vlhkosti i

Výkyvy teplot na vnitřním povrchu i

Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Akustika i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Intenzita zápachu i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i