Dům č. 1

Zpět na výběr jiného domu
+

Dům č. 1

Celkový souhrn

Komfort i

18 cm 14 cm
Výzkumný dům č. 1: betonové stěny s nátěrem.

Dům má velké plochy schopné udržet teplo, jde o stavbu s relativně vysokou schopností tepelné akumulace. Tepelná kapacita domu byla vyhodnocena jako vysoká. Vysoká tepelná akumulační schopnost betonu a v exteriéru tepelné izolace zajišťuje ochranu před letním přehříváním. Schopnost regulovat vlhkost v interiéru je hodnocena jako nízká, a to kvůli nízké absorpční schopnosti materiálu.

Popis domu

Obvodová stěna

Beton

Tloušťka stěny

18 cm

Vnitřní omítka

Vnitřní barva

Tepelná izolace

Tloušťka izolace

14 cm

Stavební fyzikální parametry

Ochrana před letním přehříváním i

Tepelná akumulace i

Regulace vlhkosti i

Výkyvy teplot na vnitřním povrchu i

Fyzikální parametry

Zvuková izolace i

Akustika i

Absorpce vysoce frekvenčního elektromagnetického záření i

Intenzita zápachu i

Subjektivní pocity návštěvníků domů

Komfort i