Dýchejte lepší
vnitřní vzduch

V interiéru dnes lidé tráví až 90 % svého času. Kvalita vzduchu v interiéru je proto nesmírně důležitá pro naši pohodu, zdraví a kvalitu života. Kvalitu vnitřního vzduchu ovlivňuje více faktorů. Vnitřní vzduch klasifikovaný jako „dobrý“ musí být bez zápachu, s nízkým obsahem znečištění a bohatý na kyslík.

Výsledky měření ve výzkumném parku Viva ukazují, které stavební materiály mohou ovlivnit vnitřní klima a co můžeme udělat, abychom kvalitu vnitřního vzduchu zlepšili.

Nežádoucí zápach způsobený stavebními materiály nemusí být jen nepříjemný, ale může indikovat i obsah škodlivých látek. Zápach je obvykle způsoben řadou různých látek.

Měření a testy na zápach vykonávali experti po 7 a 14 měsících od dokončení výstavby domů ve výzkumném parku Viva.

Výsledky:

 • Existuje přímé spojení mezi zápachem a konkrétním typem konstrukce.
 • Zateplené domy z betonu a cihel dosáhly nízké intenzity zápachu a byly klasifikovány jako „přijatelné“. Naopak domy s dřevěnou rámovou konstrukcí a sádrokartonovým obložením, stejně jako masivní dřevěný dům měly vysokou intenzitu zápachu, a to i po 14 měsících. Zároveň byl zápach v těchto domech vnímán jako nepříjemný. Proto byl tento typ konstrukcí klasifikován jako „nepřijatelný“.

 

Měření byla realizována pod záštitou Rakouského institutu pro stavební biologii a ekologii IBO ve Vídni.

Délka projektu: 2015-2017

Zdravé prostředí ve vnitřních prostorách je velmi důležité. Otázka kvality ovzduší v interiéru a úroveň jeho znečištění je stále aktuálnější a věnuje se jí stále větší pozornost. Aby bylo zjištěno, kolik znečisťujících látek se se stavebními konstrukcemi a materiály dostalo do interiéru, byla ve výzkumném parku Viva několikrát provedena měření koncentrace VOC* a formaldehydu v různých typech výzkumných domů.

* VOC (volatile organic compounds) jsou dráždivé látky a pachy, které jsou přítomny v mnohých stavebních materiálech. Lehce se odpařují už i při nízkých teplotách.

Výsledky:

 • Beton / cihla
  Domy postavené z betonu a cihly s minerální vnitřní omítkou vykazovaly nízké hodnoty VOC. Do těchto domů se můžete bez váhání nastěhovat hned po dokončení stavby.
 • Montovaná dřevostavba
  Montované dřevostavby vykazovaly zvýšené hodnoty VOC v prvním měsících po dokončení stavby. Citliví lidé by měli, pokud je to možné, počkat několik měsíců, než se nastěhují do tohoto typu domu.
 • Dům z masivního dřeva
  Každý, kdo staví dřevěný dům (v závislosti na typu konstrukce a dřeva), musí počítat s tím, že za určitých okolností mohou být látky specifické pro dřevo, jako jsou terpeny, přítomné ve vnitřním vzduchu ještě velmi dlouhý čas.

 

Měření byla realizována pod záštitou Rakouského institutu pro stavební biologii a ekologii IBO ve Vídni.

Délka projektu: 2015-2017

Vzdušné ionty jsou malé elektricky nabité ve vzduchu přirozeně se vyskytující částice. Vědecké studie zjistily, že vzdušné ionty mají pozitivní vliv na kvalitu vnitřního vzduchu. Zároveň snižují množství pylu a jemného prachu ve vnitřním vzduchu. Experimenty navíc prokázaly, že vzdušné ionty mohou mít pozitivní vliv i na psychiku a lidskou výkonnost.

Použitím speciálního minerálního vnitřního nátěru (Baumit Ionit) je možné navýšit koncentraci vzdušných iontů v interiéru.

Měření koncentrace vzdušných iontů byla realizována ve výzkumném parku Viva od října 2015 do roku 2017. Výsledky prokázaly, že průměrná koncentrace vzdušných iontů v domech s vnitřním nátěrem Baumit Ionit byla dvojnásobná oproti domům s běžným nátěrem.

Měření vyhodnocovala firma Baumit Beteiligungen GmbH ve spolupráci se vzdělávacím a výzkumným institutem pro chemický průmysl HTL Rosensteingasse ve Vídni.

Délka projektu: 2015-2017