Baumit Klima.

Baumit Klima řešení pro různé povrchy.

Hladký gletovaný povrch:

Vytvořte dokonale rovný, hladký a paropropustný povrch z čistě přírodních materiálů pro zdravé bydlení.

Finální povrchová úprava
2x KlimaColor

Základní nátěr
-

Stěrka
KlimaFino

Základní nátěr
KlimaWhite

Jemný štukový povrch:

Systém, se kterým získáte jemný štukový povrch omítky s vysokým obsahem vápna.

Finální povrchová úprava
2x KlimaColor

Základní nátěr
-

Stěrka
-

Základní nátěr
KlimaWhite

Produktová řada
Baumit Klima.

Lehčená Klima omítka na vápenné bázi pro regulaci vlhkosti v interiéru

Přírodně bílá jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná omítka s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

 • Díky svému složení a mikroporézní struktuře je omítka schopna vysoké adsorpce a desorpce vlhkosti.
 • Její báze a vlastnosti paropropustnosti výrazně podporují paropropustné vlastnosti zdiva.
 • Díky zvýšenému pH vytváří nehostiné prostředí pro tvorbu plísní.

Strojní lehčená Klima omítka pro regulaci vlhkosti v interiéru

Jednovrstvá strojově zpracovatelná lehčená vápenocementová omítka s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

 • Regulaci vnitřního klima zajišťuje mikroporézní struktura omítky a její sorpční vlastnosti.
 • Omtíka podporuje paroprospustné vlastnosti podkladního zdiva.
 • Schopnost omítky pracovat s vlhkostí výrazně přispívá k eliminaci vzniku plísní.

Ruční bílá jednovrstvá Klima omítka

Přírodně bílá jednovrstvá ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

 • Regulaci vnitřního klima zajišťuje mikroporézní struktura omítky a její sorpční vlastnosti.
 • Omtíka podporuje paroprospustné vlastnosti podkladního zdiva.
 • Snadno docílitelné výsledné povrchy s pravidelnou štukovou strukturou.

Klima štuk vnitřní

Přírodně bílá strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Určená jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

 • Díky svým vlastnotem podporuje schopnost regulace jádrových omítek Baumit Klima.
 • Tento paramter je tím nejvíce důležitým pro správnou funkčnost celého omítkového systému.
 • Schopnost omítky pracovat s vlhkostí výrazně přispívá k eliminaci vzniku plísní.

Ionitová barva vytvářející zdravé vnitřní klima

Minerální interiérová barva zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných iontů ve vzduchu. Vysoce paropropustná, se zvýšenou kryvostí, probarvitelná podle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 6 až 9).

Vápenná stěrka pro stěny a stropy

Přírodně bílá vyhlazovací stěrka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná. Pro vytvoření dokonale hladkých povrchů na vápenných a vápenocementových jádrových omítkách, betonu nebo sádrokartonu.

 • Díky svým vlastnostem podporuje schopnost regulace jádrových omíek Baumit Klima.
 • Tento paramter je tím nejvíce důležitým pro správnou funkčnost celého omítkového systému.
 • Schopnost omítky pracovat s vlhkostí výrazně přispívá k eliminaci vzniku plísní.

Interiérový silikátový nátěr

Vysoce paropropustná ekologicky šetrná silikátová barva pro interiéry se zvýšenou kryvostí.

 • Díky svým vlastnostem podporuje schopnost regulace omítkového systému Baumit Klima.
 • Tento parametrje tím nejvíce důležitým pro správnou funkčnost celého omítkového systému.
 • Nátěr je i probarvitelný dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 7 až 9).