Къща № 7

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №7

Цялостна оценка

Комфорт i

18 cm 6 cm
Къщата с дървена конструкция се различава от къща 6 главно заради крайното покритие.

Той показва ниска топлинна мощност и ниска защита от прегряване през лятото. Зоните с нисък ефект на съхранение на топлина водят до големи колебания на температурите на вътрешната повърхност. В случай на буфериращ влагата ефект, ефектът на положеното крайно покритие се проверява. В този смисъл подобреният сорбционен капацитет на крайното покритие води до по-бързо абсорбиране на влагата, в резултат на което има подобрение в буферирането на влага в сравнение с къща 6. В резултат на това къща 7 показва средна способност да буферира влажността на вътрешния въздух.

Описание на къщата

Материал за стената

Дървена рамкова конструкция

Дебелина на стената

18 cm

Вътрешна мазилка

Гипсокартон

Вътрешно покритие (боя)

Изолация

Дебелина на изолацията

6 cm

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i