Къща № 7

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №7

Цялостна оценка

Комфорт i

18 cm 6 cm
Къщата с дървена конструкция се различава от къща 6 главно заради крайното покритие.

Той показва ниска топлинна мощност и ниска защита от прегряване през лятото. Зоните с нисък ефект на съхранение на топлина водят до големи колебания на температурите на вътрешната повърхност. В случай на буфериращ влагата ефект, ефектът на положеното крайно покритие се проверява. В този смисъл подобреният сорбционен капацитет на крайното покритие води до по-бързо абсорбиране на влагата, в резултат на което има подобрение в буферирането на влага в сравнение с къща 6. В резултат на това къща 7 показва средна способност да буферира влажността на вътрешния въздух.

Описание на къщата

Материал за стената

Дървена рамкова конструкция

Дебелина на стената

18 cm

Вътрешна мазилка

Гипсокартон

Вътрешно покритие (боя)

Ionitspachtel + IonitColor

Изолация

Дебелина на изолацията

6 cm

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i