Къща № 6

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №6

Цялостна оценка

Комфорт i

18 cm 6 cm
Къща 6 е с дървена конструкция и ниска специфична маса.

Крайното покритие, което се прилага, е покритие с нисък сорбционен капацитет за водни пари. Ниската маса на стенния материал води до големи колебания в стайните температури и по този начин до ниско ниво на защита от прегряване през лятото.

Описание на къщата

Материал за стената

Дървена рамкова конструкция

Дебелина на стената

18 cm

Вътрешна мазилка

Gypsum Plasterboard

Вътрешно покритие (боя)

Изолация

Дебелина на изолацията

6 cm

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i