Къща № 4

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №4

Цялостна оценка

Комфорт i

25 cm 18 cm
Средната топлинна мощност е определена с топлоизолирана тухлена къща с топлоизолация и вътрешна мазилка.

В хода на изследванията за прегряване през лятото се измерва средно температурно ниво за къща 4. Въздействието на вътрешното покритие върху капацитета за съхранение на влагата е проверено с къща 4. Добрите сорбционни характеристики на използваната интериорна мазилка доведоха до високо ниво на буфериране на влагата.

Описание на къщата

Материал за стената

25 см тухла

Дебелина на стената

25 cm

Вътрешна мазилка

Вътрешно покритие (боя)

Изолация

Опън Терм Рефлект

Дебелина на изолацията

18 cm

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i