Къща № 3

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №3

Цялостна оценка

Комфорт i

25 cm
Анализът на температурите в помещението в неизолирана тухлена къща показва само ниско ниво на топлинна мощност.

Липсата на топлоизолация също показва, че се осигурява по-малка защита от прегряване през лятото. Липсата на топлоизолация води до много високи колебания на температурата на вътрешната повърхност. Благодарение на ниския сорбционен капацитет на използваната вътрешна мазилка, за къщата се определя само ниско ниво на буфериране на влагата.

Описание на къщата

Материал за стената

25 см тухла

Дебелина на стената

25 cm

Вътрешна мазилка

Вътрешно покритие (боя)

Изолация

-

Дебелина на изолацията

-

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i