Къща № 2

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №2

Цялостна оценка

Комфорт i

18 cm 20 cm
Къща 2 е сравнима с къща 1 по отношение на структурата на стената, въпреки че вътрешното покритие има висок капацитет на поглъщане.

Високият термичен капацитет предлага защита от прегряване през лятото. Наличието на интериорна мазилка означава, че колебанията в температурата на вътрешната повърхност са малки. Заради вътрешната си мазилка къща 1 има много по-висок коефициент на проникване на влага от къща 2. Същественото подобрение в буферирането на влага, причинено от това, също бе проверено експериментално в изследователските къщи.

Описание на къщата

Материал за стената

Бетон

Дебелина на стената

18 cm

Вътрешна мазилка

Вътрешно покритие (боя)

Изолация

Опън Терм Рефлект

Дебелина на изолацията

20 cm

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i