Къща № 2

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №2

Цялостна оценка

Комфорт i

18 cm 20 cm
Къща 2 е сравнима с къща 1 по отношение на структурата на стената, въпреки че вътрешното покритие има висок капацитет на поглъщане.

Високият термичен капацитет предлага защита от прегряване през лятото. Наличието на интериорна мазилка означава, че колебанията в температурата на вътрешната повърхност са малки. Заради вътрешната си мазилка къща 1 има много по-висок коефициент на проникване на влага от къща 2. Същественото подобрение в буферирането на влага, причинено от това, също бе проверено експериментално в изследователските къщи.

Описание на къщата

Материал за стената

Бетон

Дебелина на стената

18 cm

Вътрешна мазилка

Вътрешно покритие (боя)

Ionitspachtel + IonitColor

Изолация

Опън Терм Рефлект

Дебелина на изолацията

20 cm

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i