Къща № 10

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №10

Цялостна оценка

Комфорт i

20 cm 20 cm
Тази къща с масивна дървена конструкция бе оборудвана с допълнителна топлоизолация.

Тъй като конструкцията ѝ е от твърда дървесина, къща 10 показва средна топлинна мощност с ниска защита от прегряване през лятото. Колебанията на температурата на повърхността са по-високи, отколкото при бетоновите къщи, но и по-ниски от къщите с дървена конструкция. Колебанието на температурата на вътрешната повърхност се оценява като "средно". Буферирането на влага за къща 10 се влияе от сорбционния капацитет на използвания строителен материал. Благодарение на добрия сорбционен капацитет, къща 10 показва висок буферен ефект на влагата.

Описание на къщата

Материал за стената

Масивно дърво

Дебелина на стената

20 cm

Вътрешна мазилка

-

Вътрешно покритие (боя)

-

Изолация

Pavatex дървесни влакна

Дебелина на изолацията

20 cm

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i