Къща № 1

Обратно за избор на друга къща
+

Къща №1

Цялостна оценка

Комфорт i

18 cm 14 cm
Изследователска къща 1 е къща с бетонни стени, покрити с боя.

По този начин къщата има големи акумулиращи площи, които са със сравнително високо ниво на термично изтичане. Топлинната мощност на къщата е оценена като "висока". Високото ниво на топлинно изтичане на бетона и външната топлоизолация осигуряват защита от прегряване през лятото. Капацитетът на буферирането на влага е нисък, дължащ се, наред с други неща, на ниската способност за съхранение на влага.

Описание на къщата

Материал за стената

Бетон

Дебелина на стената

18 cm

Вътрешна мазилка

Вътрешно покритие (боя)

Изолация

Резолюшън XS 022

Дебелина на изолацията

14 cm

Физични сградни параметри

Защита срещу лятно прегряване i

Съхранение на топлината i

Буфериране на влагата i

Колебание на температурата на вътрешната повърхност. i

Физични параметри

Звукова защита i

Акустика на помещението i

Абсорбиране на високочестотни електромагнитни полета i

Сила на миризмата i

Субективно чувство на посетителите на къщите

Комфорт i