Filter

Къща № 1

Материя на стената

Дебелина

Бетон

18 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Изолационен материал

Дебелина

Резолюшън XS 022

14 см

Сграден комфорт

Къща № 2

Материя на стената

Дебелина

Бетон

18 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Ionitspachtel + IonitColor

Изолационен материал

Дебелина

Опън Терм Рефлект

20 см

Сграден комфорт

Къща № 3

Материя на стената

Дебелина

25 см тухла

25 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Изолационен материал

Дебелина

-

-

Сграден комфорт

Къща № 4

Материя на стената

Дебелина

25 см тухла

25 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Изолационен материал

Дебелина

Опън Терм Рефлект

18 см

Сграден комфорт

Къща № 5

Материя на стената

Дебелина

25 см тухла

25 см

Вътрешна мазилка

Покритие

-

-

Изолационен материал

Дебелина

Резолюшън XS 022

12 см

Тестова къща с вложени нови продукти

Къща № 6

Материя на стената

Дебелина

Дървена рамкова конструкция

18 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Гипсокартон

Изолационен материал

Дебелина

Сграден комфорт

Къща № 7

Материя на стената

Дебелина

Дървена рамкова конструкция

18 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Гипсокартон

Ionitspachtel + IonitColor

Изолационен материал

Дебелина

Сграден комфорт

Къща № 8

Материя на стената

Дебелина

25 см тухла

25 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Изолационен материал

Дебелина

EPS

22 см

Уеб сървър за данни, измерващ външни данни

Къща № 9

Материя на стената

Дебелина

50 см тухла с пълнеж минерална вата

50 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Изолационен материал

Дебелина

-

-

Сграден комфорт

Къща № 10

Материя на стената

Дебелина

Масивно дърво

20 см

Вътрешна мазилка

Покритие

-

-

Изолационен материал

Дебелина

Pavatex дървесни влакна

20 см

Сграден комфорт

Къща № 11

Материя на стената

Дебелина

Плътна тухла

51 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Гипсова гладка мазилка

Дисперсна боя

Изолационен материал

Дебелина

-

-

Нова къща / данни достъпни през 2020

Къща № 12

Материя на стената

Дебелина

Плътна тухла

51 см

Вътрешна мазилка

Покритие

MPI 30 изпердашена

Изолационен материал

Дебелина

Опън Рефлект Еър

16 см

Нова къща / данни достъпни през 2020

Къща № 13

Материя на стената

Дебелина

Aerated autoclaved concrete

30 см

Вътрешна мазилка

Покритие

Изолационен материал

Дебелина

StarTherm Mineral

12 см

Тестова къща с вложени нови продукти