Звукоизолация/
акустика на помещението

Звукоизолацията и акустиката на помещенията представляват подходящи характеристики за оценка на качеството на сградите и са много важни за комфорта и здравето на техните потребители.

Липсата на звукоизолация в сградата може да доведе до стрес и дори да причини заболяване в дългосрочен план, ето защо е важно да се занимаваме с въпроса за звука във фазата на проектиране на строителния обект.

Под шум се разбират нежелани, смущаващи и досадни или вредни звуци. Шумът е субективен термин и може да се определи количествено само до известна степен, като се използват измерими количества (например силата на звука, кривата на сигнала, височината). Значителен фактор, който може да бъде използван за описание на качеството на акустиката в помещението, е звукоизолацията. Мерната единица за звукоизолация е децибелът (dB). За звукоизолацията се отнася следното: колкото по-висока е стойността, толкова по-добра е шумоизолацията. 10 децибела по-високо означава наполовина повече възприеман шум.

За да разберете кой строителен материал е най-ефективен за предотвратяване на външния шум и за осигуряване на спокойни вътрешни пространства, в изследователския парк Вива бяха проведени измервания за звукоизолация.

Резултати:

  • Измазаните стени от бетон и тухли с подходяща външна изолация и стените от масивна дървесина имат най-високи показатели на изолация.
  • Бетонът, комбиниран с Баумит Резолюшън като външна изолация постигат най-висока стойност от 49 dB. Къщите с дървени рамки имаха най-ниските стойности от 40 dB. Неизолираната тухлена къща постигна 42 dB.
  • Колкото е по-добра звукоизолацията, толкова по-висока е степента на комфорт.

 

Измерванията бяха наблюдавани и оценени от Австрийския институт за строителна биология и екология.

Времетраене на проекта: 2015 - 2017

Стайната акустика описва акустичното качество на закритите пространства. Стаите с лоша акустика имат дълги времена на реверберация, което причинява смущаващи фонови шумове и наред с други неща прави речта по-трудна за разбиране.

Най-известният параметър за измерване на акустиката в помещението е времето на реверберация. Като общо правило важи - колкото по-кратко е времето за реверберация, толкова по-добра е акустиката.

За да разберете до каква степен акустиката на помещенията зависи от вида на конструкцията, във всяка къща от изследователския парк Вива в 10 различни точки беше измервано времето за реверберация с различни честоти в диапазона от 50 до 10 000 Hz.

Резултати

  • При средни и високи честоти (например музика) нямаше разлики между къщите.
  • При ниски честоти (напр. гласове) къщите с дървени рамки и къщата от масивно дърво са имали най-къси времена на реверберация. Най-дългите реверберационни времена бяха измерени в тухлените и бетонните къщи.
  • В жилищната зона нискочестотните диапазони се оценяват като некритични, тъй като по правило времето за реверберация може да се неутрализира тук с обзавеждане.

 

Измерванията бяха наблюдавани и оценени от Австрийския институт за строителна биология и екология.

Времетраене на проекта: 2015 - 2017