Случай на
студ през зимата.

Как спирането на отоплението влияе върху температурата в помещението

Във всички 10 къщи симулирахме спиране на отоплението за два дни. Началната вътрешна температура беше 21 ° C, външната температура беше -12 ° C.

Записахме интересни резултати: след 2 дни в неизолирана къща температурата на стената беше 1 ° C, а вътрешната температура беше 4 ° C.

Изолираните къщи с масивни стени държаха и стената и вътрешните температури между 15 ° C и 17 ° C.

Къща 1

Материал за стената

Бетон

Маса на материала за стена (kg/m2)

475

Изолация

Резолюшън XS 022

Дебелина на изолацията

14 cm

Вътрешна температура

17 °C

Температура на стената в мазилката

17 °C

Къща 2

Материал за стената

Бетон

Маса на материала за стена (kg/m2)

475

Изолация

Опън Терм Рефлект

Дебелина на изолацията

20 cm

Вътрешна температура

17 °C

Температура на стената в мазилката

17 °C

Къща 3

Материал за стената

25 см тухла

Маса на материала за стена (kg/m2)

245

Изолация

-

Дебелина на изолацията

-

Вътрешна температура

4 °C

Температура на стената в мазилката

1 °C

Къща 4

Материал за стената

25 см тухла

Маса на материала за стена (kg/m2)

245

Изолация

Опън Терм Рефлект

Дебелина на изолацията

18 cm

Вътрешна температура

15 °C

Температура на стената в мазилката

15 °C

Къща 6

Материал за стената

Дървена рамкова конструкция

Маса на материала за стена (kg/m2)

60

Изолация

Дебелина на изолацията

6 cm

Вътрешна температура

11 °C

Температура на стената в мазилката

7 °C

Къща 7

Материал за стената

Дървена рамкова конструкция

Маса на материала за стена (kg/m2)

60

Изолация

Дебелина на изолацията

6 cm

Вътрешна температура

11 °C

Температура на стената в мазилката

7 °C

Къща 9

Материал за стената

50 см тухла с пълнеж минерална вата

Маса на материала за стена (kg/m2)

347

Изолация

-

Дебелина на изолацията

-

Вътрешна температура

13 °C

Температура на стената в мазилката

12 °C

Къща 10

Материал за стената

Масивно дърво

Маса на материала за стена (kg/m2)

155

Изолация

Pavatex дървесни влакна

Дебелина на изолацията

20 cm

Вътрешна температура

13 °C

Температура на стената в мазилката

13 °C

17 °C
12 °C
7 °C
1 °C
13 °C
17 °C
7 °C
15 °C

Топлоизолацията спестява от енергийните разходи:

Измерването между декември 2015 г. и януари 2016 г. показа, че за поддържане на приятната вътрешна температура в рамките на 21°C на изолираните къщи (U = 0,15) е необходима само 40% от енергията в сравнение с неизолирана къща.