Zvučna izolacija /
Akustika prostorije

Zvučna izolacija i akustika prostorije predstavljaju značajne karakteristike zgrade i vrlo su važne za dobrobit i zdravlje njihovih korisnika.

Nedostatak zvučne izolacije u zgradi može rezultirati stresom, pa čak i dugoročno uzrokovati bolest, zato je važno riješiti problem zvuka u fazi planiranja građevinskog projekta.

Pod bukom se podrazumijevaju neželjeni, uznemirujući i neugodni ili štetni zvukovi. Buka je subjektivan pojam i može se izmjeriti objektivno samo u određenoj mjeri koristeći mjerljive količine (npr. glasnost, krivulja signala, visina zvuka). Važan čfaktor koji se može koristiti za opisivanje akustične kvalitete prostorije je zvučna izolacija. Mjerna jedinica za zvučnu izolaciju je decibel (dB). Za zvučnu izolaciju vrijedi sljedeće: što je veća vrijednost, to je zvučnija izolacija bolja. 10 decibela više znači upola manje buke.

Da bi otkrili koji je građevinski materijal najučinkovitiji u sprečavanju vanjske buke i osiguravanju mirnih unutrašnjih prostora, u Viva istraživačkom parku provedena su mjerenja zvučne izolacije.

Rezultati:

  • Malterisani zidovi od betona i opeke s odgovarajućom vanjskom izolacijom i masivno drvo imaju najviše izolacijske karakteristike.
  • Betonska kuća sa sistemom Baumit Resolution kao vanjskom izolacijom postigla je najveću vrijednost od 49 dB. Kuće od drvenih ramovskih konstrukcija imale su najniže vrijednosti od 40 dB. Neizolovana kuća od opeke postigla je 42 dB.
  • Što je zvučnija izolacija bolja, to je veća razina udobnosti.

 

Mjerenja je nadzirao i valorizirao Austrian Institute for Building Biology and Ecology

Razdoblje projekta: 2015 - 2017

Akustika prostorije opisuje akustičnu kvalitetu unutrašnjih prostora. Prostori s lošom akustikom imaju dugo vrijeme odjeka, što uzrokuje uznemirujću pozadinsku buku i otežava razgovor, između ostalog.

Najpoznatiji parametar mjerenja u akustici prostorija je vrijeme odjeka. U pravilu, što je kraće vrijeme odjeka, to je bolja akustika.

Da bi saznali u kojoj mjeri akustika prostorije ovisi o vrsti konstrukcije, vrijeme odjeka na 10 različitih mjernih tačaka u svakoj kući u Viva istraživačkom parku izmjereno je na različitim frekvencijama u rasponu od 50 do 10 000 Hz.

Rezultati

  • Nisu postojale razlike između kuća na srednjim i visokim frekvencijama (npr. muzika).
  • Na niskim frekvencijama (npr. glasovi), kuće sa drvenom ramovskom konstrukcijom i kuća od masivnog drveta imale su najkraća vremena odjeka. Najduže vrijeme odjeka izmjereno je u kućama od opeke i betona.
  • U dnevnom boravku niskofrekventni rasponi ocjenjuju se kao nekritični jer se, uglavnom, vrijeme odjeka može neutralisati namještajem.

 

Mjerenja je nadzirao i valorizirao Austrian Institute for Building Biology and Ecology

Razdoblje projekta: 2015 - 2017