Dišite bolji
zrak u zatvorenom

Ljudi danas provode 90% svog života u zatvorenim prostorima. Dobra kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima ključan je zahtjev za zdrav životni i radni okoliš. Kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru karakteriše nekoliko faktora: unutrašnji se zrak označava kao "dobar" prije svega ako je bogat kisikom, bez mirisa i sa malo zagađivača.

Rezultati redovinih mjerenja u Viva istraživačkom parku pokazuju u kojoj mjeri građevinski materijali mogu utjecati na klimu u zatvorenom prostoru i šta se može učiniti za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenom.

Neželjeni mirisi izazvani građevinskim materijalom ne samo da smetaju, već mogu ukazivati i na upotrebu štetnih tvari. Mirisi su obično uzrokovani raznim različitim tvarima.

Specijalno obučeni stručnjaci za mirise provodili su ispitivanja mirisa sedam mjeseci, 14 mjeseci nakon završetka izgradnje objekata u Viva istraživačkom parku.

Rezultati:

 • Postoji jasna veza između opaženih mirisa i odabrane vrste konstrukcije.
 • Sve betonske i kuće od opeke, imale su nizak intenzitet mirisa u mjerenjima mirisa i može se klasificirati kao neprimjetno. Kuće od masivnog drveta i kuće sa drvenom ramovskom konstrukcijom i dalje pokazuju visok intenzitet mirisa čak i nakon 14 mjeseci, a sam je miris doživljavan kao neugodan. Zbog toga su ove vrste građevine klasificirane kao "primjetno".

 

Mjerenja su nadgledali i vrednovali IBO Innenraumanalytik OG, Vienna

Razdoblje projekta: 2015 - 2017

Zdravo kućno okruženje, a time i tema onečišćenja u zatvorenom prostoru postaju sve važniji. Da biste saznali koliko zagađenja svaka vrsta građevine emitira, mjerenja onečišćujućih tvari VOC* i formaldehida provedena su nekoliko puta u Viva istraživačkom parku.

* VOC (hemijski iritanti i mirisne tvari koje lako isparaju, emitiraju se čak i pri niskim temperaturama)

Rezultati

 • Beton / opeka
  Građevine od betona i opeke sa mineralnim unutrašnjim malterima i premazima u velikoj mjeri su bez VOC-a odmah po završetku. Moglo bi se useliti u ove čvrste kuće odmah nakon njihovog završetka.
 • Drvena ramovska konstrukcija
  Kuće sa drvenom ramovskom konstrukcijom pokazale su povišene vrijednosti VOC-a u prvih nekoliko mjeseci nakon završetka. Za kuću s testiranom vrstom drvene ramovske konstrukcije osjetljivi ljudi trebaju pričekati nekoliko mjeseci prije nego što se usele, ako je moguće.
 • Kuća od masivnog drveta
  Kuća od masivnog drveta duže vrijeme emitira specifične tvari iz drveta, poput terpena u zrak. Svako ko gradi drvenu kuću trebao bi uzeti u obzir da, pod određenim okolnostima (ovisno o vrsti i prirodi drveta), tvari iz drveta mogu biti prisutne u zraku u zatvorenom prostoru veoma dugo.

 

Mjerenja su nadgledali i vrednovali IBO Innenraumanalytik OG, Vienna

Razdoblje projekta: 2015 - 2017

Zračni ioni su sitne, električno nabijene čestice, koje se javljaju u prirodi. Naučne studije otkrile su da zračni ioni pozitivno utiču na kvalitet zraka u zatvorenom, jer, između ostalog, smanjuju razinu peludi i sitne prašine u zraku. Osim toga, pokusi s ljudskim ispitanicima pokazali su da zračni ioni mogu imati pozitivan učinak na mentalne performanse.

Upotrebom posebnog funkcionalnog premaza (Baumit Ionit) koncentracija iona u zraku u zatvorenim prostorima može se ciljano povećati.

Mjerenja zračnih iona provedena su u Viva istraživačkom parku od septembra 2016. do 2017. To je pokazalo da je prosječna koncentracija iona u zraku približno dvostruko veća u kućama sa Baumit Ionit premazom kao u identično izgrađenim kućama bez Baumit Ionit.

Mjerenja su proveo i vrednovao Baumit Beteiligungen GmbH u saradnji sa HTL Rosensteingasse, Vienna.

Razdoblje projekta: 2015 - 2017