Štit protiv
Elektromagnetskih
polja.

Visokofrekventno zračenje emituju antene koje sekoriste se prvenstveno za komunikacijsku tehnologiju. Ostali izvori elektromagnetskog zračenja uključuju televizijske i radio odašiljače. Prema trenutnim saznajima, ono što je na kraju važno jest ukupna izloženost, odnosno ukupno djelovanje elektromagnetskog polja kojem su ljudi izloženi.

U Viva istraživačkom parku ispitan je kapacitet kuća da se zaštite od tri najčešća frekventna opsega mobilnih telefona (900 MHz, 1.800 MHz i 2.600 MHz).

Rezultati:

  • Betonske kuće i kuće od masivnog drveta osiguravale su gotovo cjelovitu zaštitu od sve tri frekvencije
  • Drvena ramovska konstrukcija i kuća od cigla od 50 cm bili su u sredini
  • Drvena ramovska konstrukcija okvira i cigla od 50 cm U sredini je bila

Treba napomenuti da visoki učinak oklopa (prigušenje) također znači da je zračenje iz mobilnih telefona koji se koriste u dobro zaštićenim kućama veće.

 

Mjerenja je nadgledao i ocjenjivao IBO Innenraumanalytik OG, Beč

Razdoblje projekta: 2015 - 2017