Zimska hladnoća.

Kako prekid grijanja utiče na temperaturu prostorije

U svih 10 kuća simulirali smo prekid grijanja od dva dana. Početna unutrašnja temperatura bila je 21 °C, vanjska tempetaura -12 °C.

Zabilježili smo zanimljive rezultate: nakon 2 dana, u neizoliranoj kući, temperatura zida je bila 1 ° C, a unutrašnja temperatura 4 ° C.

Izolovana kuća sa masivnim zidovima zadržala je oboje – temperaturu zida i zraka između 15 °C i 17 °C.

Kuća br. 1

Materijal zida

Beton

Masa zida (kg/m2)

475

Izolacija

Resolution XS 022

Debljina izolacije

14 cm

Unutrašnja temperatura

17 °C

Temperatura zida u malteru

17 °C

Kuća br. 2

Materijal zida

Beton

Masa zida (kg/m2)

475

Izolacija

Debljina izolacije

20 cm

Unutrašnja temperatura

17 °C

Temperatura zida u malteru

17 °C

Kuća br. 3

Materijal zida

25 cm cigla

Masa zida (kg/m2)

245

Izolacija

-

Debljina izolacije

-

Unutrašnja temperatura

4 °C

Temperatura zida u malteru

1 °C

Kuća br. 4

Materijal zida

25 cm cigla

Masa zida (kg/m2)

245

Izolacija

Debljina izolacije

18 cm

Unutrašnja temperatura

15 °C

Temperatura zida u malteru

15 °C

Kuća br. 6

Materijal zida

Drvena ramovska konstrukcija

Masa zida (kg/m2)

60

Izolacija

Debljina izolacije

6 cm

Unutrašnja temperatura

11 °C

Temperatura zida u malteru

7 °C

Kuća br. 7

Materijal zida

Drvena ramovska konstrukcija

Masa zida (kg/m2)

60

Izolacija

Debljina izolacije

6 cm

Unutrašnja temperatura

11 °C

Temperatura zida u malteru

7 °C

Kuća br. 9

Materijal zida

50 cm cigla sa mineralnom vunom

Masa zida (kg/m2)

347

Izolacija

-

Debljina izolacije

-

Unutrašnja temperatura

13 °C

Temperatura zida u malteru

12 °C

Kuća br. 10

Materijal zida

Puno drvo

Masa zida (kg/m2)

155

Izolacija

Pavatex drvena vlakna

Debljina izolacije

20 cm

Unutrašnja temperatura

13 °C

Temperatura zida u malteru

13 °C

17 °C
12 °C
7 °C
1 °C
13 °C
17 °C
7 °C
15 °C

Toplinska izolacija štedi troškove energije:

Mjerenje u periodu decembar 2015. i januar 2016. godine pokazuje da je kod izolirane kuće (U = 0,15) potrebne samo 40% energije u odnosu na neizoliranu kuću radi održavanja ugodne temperature od 21 ° C.