Ljetnje vrućine.

Kako se boriti protiv ljetnjeg pregrijavanja:

Toplinska izolacija je najučinkovitija zaštita od ljetnjeg pregrijavanja. To se može vidjeti iz rezultata prikupljenih tokom izrazito vrućeg ljeta 2015. godine, kada su temperature zraka dostizale i do 36 °C.

Izolovane kuće pokazale su do 5 °C nižu temperaturu u usporedbi s neizolovanom kućom (br. 3).

Naime, neizolirane kuće zabilježile su unutrašnju temperaturu višu od 30 °C. Unutrašnja temperatura u ciglenim ili betonskim kućama sa izolacijom u prosjeku je iznosila 26 °C, što je vrijednost unutar zone udobnosti.

Osim toga, prozori okrenuti prema jugu nisu bili zaštićeni roletama.

Kuća br. 1

Materijal zida

Beton

Masa materijala zida (kg/m2)

475

Izolacija

Resolution XS 022

Debljina izolacije

14 cm

Porast temperature u kućama

24 °C

Kuća br. 2

Materijal zida

Beton

Masa materijala zida (kg/m2)

475

Izolacija

Debljina izolacije

20 cm

Porast temperature u kućama

25 °C

Kuća br. 3

Materijal zida

25 cm cigla

Masa materijala zida (kg/m2)

245

Izolacija

-

Debljina izolacije

-

Porast temperature u kućama

30 °C

Kuća br. 4

Materijal zida

25 cm cigla

Masa materijala zida (kg/m2)

245

Izolacija

Debljina izolacije

18 cm

Porast temperature u kućama

27 °C

Kuća br. 6

Materijal zida

Drvena ramovska konstrukcija

Masa materijala zida (kg/m2)

60

Izolacija

Debljina izolacije

6 cm

Porast temperature u kućama

29 °C

Kuća br. 7

Materijal zida

Drvena ramovska konstrukcija

Masa materijala zida (kg/m2)

60

Izolacija

Debljina izolacije

6 cm

Porast temperature u kućama

29 °C

Kuća br. 9

Materijal zida

50 cm cigla sa mineralnom vunom

Masa materijala zida (kg/m2)

347

Izolacija

-

Debljina izolacije

-

Porast temperature u kućama

28 °C

Kuća br. 10

Materijal zida

Puno drvo

Masa materijala zida (kg/m2)

155

Izolacija

Pavatex drvena vlakna

Debljina izolacije

20 cm

Porast temperature u kućama

28 °C

24 °C
28 °C
29 °C
30 °C
28 °C
25 °C
29 °C
27 °C

Konstrukcija zida kao skladište topline:

Osim toplinske izolacije, ključni faktor akumulacije topline je građevinski materijal zida. Mjerenjem je utvrđeno da masivni teški zidovi nakupljaju sunčevu toplinu tokom dana i zrače je tokom hladnijih večernjih i noćnih sati. Ovaj efekat osigurava stabilniju unutrašnju temperaturu.

Posebno tokom ljeta održava temperaturu nižom i udobnijom. Što je "lakša" zidna konstrukcija, veća je unutrašnja temperatura tokom vrućih ljeta - usprkos tome što se U-parametar (koeficijent prolaza topline) i učinkovitost izolacije jednaki.

Masivna izolirana konstrukcija staje hladna mnogo duže tijekom ljetnih vrućina jer može pohraniti više energije.